Ar Nepervertiname Rodiklių Reikšmės Organizacijų Valdyme?

Rodikliai, KPI – įprastas dalykas organizacijų gyvenime, tačiau kaip jais naudotis ar kaip juos nustatyti, požiūris daugeliu atvejų galėtų būti pragmatiškesnis ir protingesnis. Visų pirma, rodikliais pamatuoti, kas svarbu, kartais yra per brangu, o kartais ir nėra patikimų metodų, dar kitais atvejais jų žinojimas jau neleidžia nieko pakeisti. Kolektyvo energija ir pasiruošimas įgyvendinti naujus dalykus, parengto investicinio projekto kokybė, sprendimus priimančio vadovo asmeninis efektyvumas, parengtos strategijos, kur eisime, kokybė. Tai, manau, yra kiekvienai organizacijai svarbūs dalykai. Tačiau pabandykime juos įvertinkime rodikliais. Gal tai ir įmanoma, bet abejotina, ar praktiška, naudinga...

Continue Reading Ar Nepervertiname Rodiklių Reikšmės Organizacijų Valdyme?

Planai, Planavimas – Keliai Ir Klystkeliai

Organizacijose planai, planavimo procesas dažniausiai nėra pats mėgstamiausias vadovų užsiėmimas. Iš to, ką pastebiu, galiu daryti išvadą, kad priežasčių yra ne viena, ir visos jos – sukurtos mūsų pačių. Viena jų – planai vėliau naudojami vertinimui, kai plano numatytas rezultatas lyginimas su faktu, pagal tai priklijuojant etiketę „gerai“, „blogai“ ne veiklai, o žmogui. Būtų visai kita, jei žvelgtume į plano prielaidas ir lygintume jas su faktine situacija, žiūrėdami, ko išmokome, ką galima daryti kitaip, kokį elgesį formuoti, o ne užsiimtume „teismu“. Kita priežastis – kad planai yra formalūs, ir niekas jų nelaiko rimtu užsiėmimu, mano, kad bus, kaip bus, o planuojant veltui gaištamas laikas. Dar atskira planų rūšis – sudarymas tokių planų, kuriuos pasiekti yra beveik neįmanoma, ir tų planų tikslas – ne turėti valdymo įrankį, o parodyti „drąsą“, pasirengti pagrindą pseudo motyvacijai „stenkimės, nedarome planų“...

Continue Reading Planai, Planavimas – Keliai Ir Klystkeliai

Trys Vadovo Darbų Grupės – Pats, Per Žmones, Per Sistemas

Kartkartėmis įvairiose diskusijose apie vadovavimą, vadovo užduotis užduodavau klausimą – kada penkiems duobkasiams yra reikalingas vadovas? Elementarus atsakymas, kad vadovas bus reikalingas, jei duobkasiai padarys gerokai daugiau ir tai padengs papildomai atsiradusias vadovo išlaidas, nuskambėdavo ypač retai. Tai kuo gali būti naudingas vadovas? ...

Continue Reading Trys Vadovo Darbų Grupės – Pats, Per Žmones, Per Sistemas

Esi Vadovas – Pasirūpink Savo Darbo Vertinimu

Pasidalinti šiomis mintimis paskatino aklas vadovų tikėjimas, kad jie geriausiai žino, kaip atlikti darbą, nes jie tam ir pasamdyti, o kaip juos vertinti, turėtų žinoti kažkas kitas. Sykiu – įsivaizdavimas, kad organizacijose yra vadovų vertinimo sistemos, kad jos atspindi jų darbus ir pastangas, kad vertina tik vadovai, o ne kolektyvas ir kiti kolegos vadovai. Susitarti, pagal ką vertinama, greičiausiai – ne jo reikalas...

Continue Reading Esi Vadovas – Pasirūpink Savo Darbo Vertinimu