Praktikos Patikrintos Mintys – Aiškios, Šaltos, Aštrios…

„Ledo Mintys“ yra šeimos narių įkurta įmonė. Ją steigdami, siekėme pasidalinti sukaupta patirtimi ir žiniomis su žmonėmis, kurie sieja savo gyvenimą su organizacijų valdymu ar karjera jose. Pavadinimą „Ledo Mintys“ pasirinkome tikėdamiesi, kad jis atspindės tai, ką norime daryti, – perteikti žmonėms aiškias, išgyventas, „ledinio“ turinio mintis.