Planai, Planavimas – Keliai Ir Klystkeliai

Jei man užduotų klausimą, kas man yra planas, planavimas, atsakyčiau:

  • Tai – būdas susikurti ateities matymą;
  • Tai – būdas suprasti, kokius apribojimus turime planams pasiekti ir ką galime su jais padaryti;
  • Tai – būdas suprasti, ką apie būsimą periodą mąsto žmonės, kurie įgyvendins planą;
  • Tai – būdas suderinti, koordinuoti įvairių padalinių veiklas ir resursus;
  • Tai – įrankis, kuris parodo, kur link turime nukreipti dėmesį;
  • Tai – būdas sukurti vienodą komandos matymą, ką darysime artimesnėje ir tolimesnėje ateityje;
  • Tai – atspirties taškas, kai vertiname savo rezultatus ir ieškome geresnių sprendimo būdų;
  • Tai – mokymosi dirbti kartu įrankis;
  • Tai – galimybė pamatyti veiklų išraišką skaičiais.
  • Šis sąrašas gimė ekspromtu.

Jei kas paklaustų, kokius planus verta turėti organizacijoms, atsakyčiau:

Ilgalaikius planus. Dažniausiai jie susiję su norais. Koks laiko tarpas yra ilgalaikis, priklauso nuo veiklos specifikos. Labai dinamiškose srityse tai gali būti ir dveji metai, kitur – ir penkeri. Jie būtų svarbūs suvokimui, kam turime daryti paruošiamuosius darbus, ieškoti sprendimų, kuriuos reiks įgyvendinti. Jei turime ilgalaikius planus, didesnė tikimybė, kad komanda pradės atkreipti dėmesį į aktualią išorės ir vidaus informaciją, susijusią su šių planų įgyvendinimu. Šie planai neturėtų būti detalūs, pakanka pagrindinių įvykių, nuo kurių galima skaičiuoti veiksmus atgal. Dažniausiai jais nesinaudojame valdydami kasdieninę veiklą. Vieno lapo dokumento paprastai pakanka tokiems planams pateikti.
Metų planai. Tai – planai, kuriuose matyti pagrindiniai rodikliai, pokyčiai, kuriuos įgyvendiname ir kurie dar neduoda rezultatų. Atskira tokių planų forma – biudžetai. Šie planai svarbūs, kad suprastume, ką pasieksime šiais metais. Matydami metų plano nuokrypius, dar galime padaryti pokyčius ar priimti kitus sprendimus. Pagrindinėms prielaidoms (KPI) ir pokyčiams surašyti pakanka vieno–dviejų lapų. Biudžetų plotis ir gylis priklauso nuo organizacijos požiūrio.
Operaciniai planai. Tai – planai konkrečiam periodui, kurį jau galime prognozuoti tiksliai. Šie planai reikalingi, kad organizuotume kasdieninę veiklą, suderintume resursų naudojimą. Dažniausiai jie sudaromi pagal tas pačias prielaidas, kaip ir metiniai. Dažniausiai toks planas sudaromas į biudžeto formą sudedant paskutinio periodo faktines ar šiek tiek pakoreguotas prielaidas. Tokių planų plano ir fakto skirtumas dažniausiai rodo vadovų komandos valdymo kokybę, t. y. kiek ir kaip realiai organizacija pasinaudoja rinkos galimybėmis.
Planų tikslumas priklauso nuo to, kaip tiksliai matome prielaidas. Deja, organizacijos gyvenime daugelį prielaidų tiksliai matome tik labai trumpam laikotarpiui. Iš esmės planai yra suvestinis prielaidų rezultatas. Kiek sugebėsime pakeisti prielaidas, tiek pasikeis ir planai. Prielaidų temai žadu skirti atskirą įrašą.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad kartais organizacijai svarbūs dalykai nesutampa su kalendoriniais ciklais. Pavyzdžiui, yra ryškūs sezonai, projektai neprasideda ir nepasibaigia kartu su mėnesio pradžia. Šiuos dalykus būtina įtraukti kaip atskirus plano elementus.

Kartais labai naudinga turėti „slenkantį“ planą, kurį matytume, pavyzdžiui, visada tris mėnesius į priekį –su esamomis ar jau koreguotomis prielaidomis.

Verslo Partneriai Lt

Šaltinis: https://ledomintys.lt

×

Cart