Sveiki atvykę į „Verslo partneriai Lt“!

Šiose sąlygose išdėstytos UAB “Herophy” svetainės, esančios www.verslopartneriai.lt, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Priimdami šią svetainę manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite „Verslo Partneriai Lt“, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms taisyklėms ir sąlygoms, privatumo pareiškimui ir pranešimui apie atsakomybės apribojimą bei visoms sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį šioje svetainėje ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „Mes patys“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ nurodo klientą ir mus pačius. Visos sąlygos yra susijusios su pasiūlymu, priėmimu ir apmokėjimu, reikalingu mūsų pagalbos klientui procesui atlikti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškiai patenkinti kliento poreikius, susijusius su bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, laikantis ir jai taikoma galiojanti Nyderlandų teisė. Bet koks minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, didžiąja raide ir (arba) jis (-ai) yra suprantamas (-i) kaip vienas kitas (-ė) ir todėl reiškia tą patį.

Slapukai
Mes naudojame slapukus. Prieiga prie „Verslo partneriai Lt“ sutikote naudoti slapukus, sutikdami su UAB “Herophy” privatumo politika.

Daugelyje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, kad leistume sužinoti kiekvieno vartotojo apsilankymo informaciją. Slapukai naudojami mūsų svetainėje tam, kad būtų įgalintos tam tikrų sričių funkcijos, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų lengviau. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija
Jei nenurodyta kitaip, UAB “Herophy” ir (arba) jos licencijos išdavėjai turi visos „Verslo partneriai Lt“ medžiagos intelektinės nuosavybės teises. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite naudotis „Verslo partneriai Lt“ asmeniniais tikslais, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

Publikuoti medžiagą iš „Verslo partneriai Lt“
Parduoti, išsinuomoti ar sublicencijuoti medžiagą iš „Verslo partneriai Lt“
Dauginti, kopijuoti ar kopijuoti „Verslo partneriai Lt“ medžiagą
Paskirstykite turinį iš „Verslo partneriai Lt“
Šis Susitarimas įsigalioja jo sudarymo dieną. Mūsų taisyklės ir sąlygos buvo sukurtos naudojant Sąlygų ir Privatumo politikos generatorių.

Šios svetainės dalys suteikia galimybę vartotojams paskelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. UAB “Herophy” nefiltruoja, netaiso, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi UAB “Herophy”, jos atstovų ir (arba) dukterinių bendrovių nuomonės ir nuomonės. Komentarai atspindi nuomonę ir nuomonę apie asmenį, paskelbusį savo nuomonę ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, UAB “Herophy” neatsako už komentarus ar už jokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, padarytas ir (arba) patirtas dėl bet kokio komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

UAB “Herophy” pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti visus komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Sąlygas.

Jūs garantuojate ir atstovaujate, kad:

Jūs turite teisę paskelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, be apribojimų, trečiųjų šalių autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
Komentaruose nėra šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas
Komentarai nebus naudojami norint paraginti ar reklamuoti verslą ar papročius, pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.
Jūs suteikiate UAB “Herophy” neišimtinė licencija naudoti, atgaminti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį
Šios organizacijos gali susieti su mūsų svetaine be išankstinio rašytinio sutikimo:

Vyriausybės agentūros;
Paieškos sistemos;
Naujienų organizacijos;
Internetiniai katalogų platintojai gali susieti su mūsų svetaine tokiu pačiu būdu, kaip ir nuorodos į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių svetaines; ir
Visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių kvietimą, kurios negali susieti su mūsų svetaine.
Šios organizacijos gali susieti su mūsų pagrindiniu puslapiu, leidiniais ar kita interneto svetainės informacija, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų bei (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
dot.com bendruomenės svetainės;
asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
internetiniai katalogų platintojai;
interneto portalai;
buhalterinės, teisinės ir konsultacinės firmos; ir
švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.
Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) susiejimas neprivers mūsų atrodyti nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) hipersaito matomumo nauda mums kompensuoja Viešosios įstaigos „AMBR“ nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali susieti su mūsų pagrindiniu puslapiu tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Jei esate viena iš aukščiau 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite susieti svetainę su mūsų svetaine, turite apie tai pranešti mums atsiųsdami el. Laišką UAB “Herophy”. Nurodykite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate susieti su mūsų svetaine, sąrašą ir mūsų svetainėje esančių URL sąrašą, į kuriuos norėtumėte nuoroda. Palaukite 2-4 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali susieti su mūsų svetaine taip:

Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
Naudojant vienodą išteklių lokatorių, susietą su; arba
Naudojant bet kokį kitą susietą mūsų svetainės aprašymą, kuris yra prasmingas susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Negalima naudoti UAB “Herophy” logotipo ar kitų meno kūrinių susieti nesant prekės ženklo licencijos sutarties.

„iFrames“
Be išankstinio sutikimo ir raštiško leidimo jūs negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius, kurie bet kokiu būdu pakeistų mūsų svetainės vizualų vaizdą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį
Mes neatsakome už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Nei vienoje svetainėje neturėtų būti jokios nuorodos, kurios gali būti suprantamos kaip šmeižikiškos, nešvankios ar nusikalstamos, arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar propaguojančios bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimus.

Jūsų privatumas
Perskaitykite privatumo politiką

Teisių rezervavimas
Mes pasiliekame teisę prašyti pašalinti visas nuorodas ar bet kokią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę paprašę. Mes taip pat pasiliekame teisę sutikti su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, ir tai bet kada susieja politiką. Nuolat pateikdami nuorodą į mūsų svetainę, jūs sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir jų laikytis.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės
Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors įžeidžiančią nuorodą dėl kokių nors priežasčių, galite bet kuriuo metu susisiekti ir pranešti mums. Svarstysime užklausas pašalinti nuorodas, bet mes neprivalome ar ne, ar tiesiogiai jums atsakyti.

Mes neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama ar kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas
Maksimaliu mastu, kurį leidžia taikomi įstatymai, mes neatmetame visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą neteisingą pateikimą;
apriboti bet kurį iš mūsų ar jūsų įsipareigojimų bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
neįtraukti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima atmesti pagal galiojančius įstatymus.
Šiame skyriuje ir kitur šiame atsakomybės apribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: a) kuriems taikoma ankstesnė pastraipa; ir b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymų numatytos pareigos pažeidimo.